Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az ÁSZF a honlapunkon megtalálható minden szállásra és szolgáltatásra vonatkozik!

A Szolgáltató adatai

Tutajos Beach – Papp Tamás EV

Székhelye Nyíregyháza, Kodály Zoltán u. 19/b 4400

Adószám: 61029178-2-35

Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybe vételét. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését.

Szerződő felek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. A mennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A Szerződés létrejötte

A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat érvényessége a választott szállás szabad kapacitásáig él, tehát akkor szűnik meg, amikor Szolgáltató visszajelzés hiányában harmadik félnek értékesíti az adott szállást.

A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A foglalás véglegesítése az előleg beérkezésekor történik, az előleg beérkezéséig mindkét fél indoklás nélkül lemondhatja a foglalást!

A Szolgáltató az ajánlatban a Szolgáltató honlapjához elérhetőséget biztosít, és megjelöli pontosan a lefoglalható szállást, a honlapon a Vendég tájékozódhat az ÁSZF feltételeiről.

A Vendég írásban leadott foglalásával elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta és elfogadta azokat!

Vendég által szóban leadott, Szolgáltató által vissza nem igazolt foglalás, módosítás, megállapodás nem szerződés értékű.

A Vendég és a Szolgáltató között létrejött, szállás, illetve egyéb szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés határozott időtartamra szól.

 • Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállást, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, a megüresedett szállást újra értékesíteni.

 • Amennyiben Vendég tartózkodásának hosszabbítását kérvényezi, az csak a Szolgáltató visszaigazolását, engedélyét követően léphet érvénybe.

 • Amennyiben Vendég a kötelező határidőig (11:00) nem hagyja el a szobáját, abban az esetben Szolgáltató díjat számolhat fel (a napi szobaár 100 %-a) a Vendég terhére.

Fent említett szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Vendég és a Szolgáltató által írásbeli megállapodás szükséges.

Árak

Egyéb szolgáltatásokhoz kötődő árlista az adott részlegeken (étterem, kávézó,kölcsönző), illetve esetlegesen a weboldalon állnak rendelkezésre.

Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja, a honlapunkon az árak tájékoztató jellegűek a pontos árat minden esetben az árajánlat tartalmazza, amit a vendégnek írásban küldünk el. Az árak az általános forgalmi adót minden esetben tartalmazzák, a szállások árainak viszont nem képezi részét az idegenforgalmi adó, mely a helyszínen, Vendég által fizetendő. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

 

Foglalási és lemondási feltételek

A foglalás és ajánlatkérés formája

Ajánlat vagy tájékoztatáskérés céljából az elérhetőségeink:

 • Honlap:www. tutajosbeach.hu

 • E-mail: info@tutajosbeach.hu

 • Telefon: +36 20 2202112

A szállás 30 % foglalóval előre foglalható. Az érkezés előtt 15 napon belül visszamondott foglalás esetén a foglaló nem kerül visszafizetésre.

Az érkezés előtt 15 napon túl visszamondott foglalások esetén a foglaló fele fizethető vissza, de minimum 5000.-Ft kezelési költség kerül felszámításra.

Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

 • Telefonon keresztül csak előzetes foglalást tudunk felvenni, amely az e-mailben történt megerősítést követően válik véglegessé.

A foglalás visszaigazolásával a Szerződő fél elismeri, hogy a foglalási és lemondási feltételeket megismerte, és azokat elfogadta!

Előleg fizetése

A foglalás véglegesítéséhez előleg fizetése szükséges (30%)!
Az előleget, kérjük a foglalás visszaigazolásában megadott dátumig átutalni szíveskedjék!
A határidő lejárta után foglalását töröljük!

Az előleg összege:

Az előleg összegét a Szolgáltató a visszaigazolásban pontosan meghatározza.

Az előleg befizetésének lehetőségei:

 • Banki átutalással

 • Készpénzes befizetés a közvetlenül a számlavezető bankban vezetett számlára

Átutalás, illetve készpénzes befizetés esetén a közlemény rovatba kérjük tüntessékfel:
Név: amellyel a szállást lefoglalták, érkezési időpontot.

Figyelem! Ha a befizető más, mint a szállás lefoglalója, akkor kérem, írják rá a közlemény rovatba a szállásfoglaló nevét!
Ennek hiányában nem tudjuk beazonosítani az ÖN befizetését!

Kérjük, az előleg befizetése előtt olvassa el a lemondási feltételeket!

Az előleg vagy a teljes szállásdíj megérkezésekor visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek!

Bejelentkezés és kijelentkezés

A szálláshelyet érkezés napján 16.00 órától lehet elfoglalni és elutazás napján 11.00 óráig kérjük elhagyni. Eltérő igény esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 21 óráig tartjuk fenn, ha korábban nem történt jelzés a késői érkezésről, ezután a Szállásadó jogosult annak értékesítésére.

A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

 • Személyes adatok (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)

 • A vendég járművének rendszáma

 • Érkezés és elutazás napja

 • 1 db érvényes e-mail cím

 • A foglalással létrejött anyagi felelősség

 • Aláírás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az igénybe vett szolgáltatások és a szállásdíj utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől és a vendég általi aláírásától függetlenül a szálláshely elfoglalásától fenn áll. A szálláshely elfoglalásának a vendég részére történt kulcsátadás minősül.

Amennyiben a vendég a foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a vendég a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni

A kijelentkezéskor a kulcsot kérjük leadni a személyzetnek.

Lemondási feltételek

Az érkezés előtt 15 napon belül visszamondott foglalás esetén a foglaló nem kerül visszafizetésre.

Az érkezés előtt 15 napon túl visszamondott foglalások esetén a foglaló fele fizethető vissza, de minimum 5000.-Ft kezelési költség kerül felszámításra.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szobát az érkezés napján 16:00-tól foglalhatja el (Check-in) és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00-ig köteles elhagyni (Check-out), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően Szolgáltató korábbi érkezést (Early check-in) illetve a későbbi elutazást (Late check-out) nem teszi a Vendég számára lehetővé.

Abban az esetben, ha a vendég az apartmant a távozási napon a meghatározott check out időpont után kívánja elhagyni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.

Amennyiben Vendég nem jelenik meg este 21:00-ig, Szolgáltató visszaléphet a szerződés megkötésétől, kivéve, ha a Vendég előre nem jelzi késői bejelentkezésének igényét.

 • Amennyiben Vendég a szobára előleget fizetett, abban az esetben a szerződés él, Szolgáltató, nem állhat el a szerződés megkötésétől. Amennyiben a Vendég nem jelenik meg, a befizetett előleg Szolgáltatót illeti, vissza nem térítendő.

Háziállatok

A Tutajos Beach területére és a szállásokra háziállat nem vihető be!

A strand területén törvényi előírás szerint kisállat nem tartózkodhat, így kérjük hogy a strand közös használata miatt a szállásokra se hozzák el kisállataikat.

Klíma használat

A berendezések rendeltetésszerű használata esetén a klíma ingyenes, tartalmazza a szoba ár. 

Nyitott ablaknál,ajtónál történő szabálytalan klíma használat esetén pótdíjat számítunk fel,aminek az összege 2000 Ft / nap.

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég nem rendeltetés szerűen használja a rendelkezésre bocsátott szállást, illetve a létesítményt;

 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít;

 • a Vendég fertőző betegségben szenved;

 • a Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

A Vendég kötelezettségei

 • A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

 • A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállásain.

 • A szállások területén (szobák, apartman) Vendég számára tilos a dohányzás.

A Vendég kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A vendég betegsége, halála

Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költség-kompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

 • a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni

 • a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a területen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A bekövetkezett kárt a Vendégnek köteles azonnal a szállásadónak bejelenteni és minden szükséges adatot a szállásadó rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság az illetékes.

Titoktartás

A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

 

Szolgáltató adatai: ............
Üzemeltető: ..........................
Székhely: ....................
Szolgáltatás címe: .......................


2. Általános szabályok:
(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által
...........cím.............szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások
igénybevételének feltételeit.

(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal,
utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató
szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

3. A szerződő fél:

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is,
aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy
igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

(b) A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási
megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

(a) A vendég írásban - E-mailben, info@tutajosbeach,hu webhely foglalási rendszerén keresztül -
küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül
ajánlatot küld a vendég részére.

(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - szolgáltató írásbeli
visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés - foglalás -
írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés
módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban
visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása
nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

(d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a
szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a
szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a
megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam
lejárta előtt elhagyott apartmant a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb
a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával
lehetséges.

5. A lemondási feltételek:

(a) A vendég (megrendelő) foglalását lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a
vendégház felé.
A lemondott foglalásra befizetett foglalási díj felhasználható egy másik foglalásnál vagy 5.000 Ft
adminisztrációs költség levonását követően a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt
számlaszámra amennyiben a visszamondás az érkezési idő előtt több mint 30 nappal történik.
Érkezés előtt 30 napon belüli visszamondás esetén a foglalás értéke nem kerül visszautalásra és nem
használható fel egy újabb foglalásra.

(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így
például akciós ajánlatai - foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő
egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

6. A szolgáltató által alkalmazott árak:

(a) A vendégház érvényben lévő árai a www.info@tutajosbeach.hu feltüntetett árak-. (b) A
szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni,
természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott
árajánlatában már megajánlott.

(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános
forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja
magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül
áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

(d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

(e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait
az általa működtetett www.naphegyvendeghaz.hu weboldalon közzéteszi.

7. A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva
feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A foglalás
véglegesítéséhez a teljes végösszeg 50%-át a foglalást követő 3 munkanapon belül banki átutalással
vagy SZÉP kártyás jóváírással küldi meg a szolgáltató részére. A fennmaradó összeget a helyszínen
érkezéskor készpénzben, vagy érkezést megelőzően banki átutalással vagy SZÉP kártyás tranzakcióval
egyenlítheti ki.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt apartmant az érkezés napján 14:00
órától 20.00 óráig foglalhatja el - check in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig -
check out - köteles elhagyni.

(b) Abban az esetben, ha a vendég az apartmant az érkezési napon a 8.(a) pontban meghatározott
check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében
megteheti.

(b) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani,
vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott aparatmant, illetve a
szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem
rendeltetésszerűen használja,

b) a vendég az apartman házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem
hagyja abba,

c) a vendég nem tartja be az apartman biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a
felszólítás ellenére sem hagyja abba,

d) a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll,
fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít. Inkontinens, valamint önmagátellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe az apartman szolgáltatásait.

(f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a
szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a
szerződés megszűnik.

(g) A vendég az apartman összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi
igénybe.

9. A szolgáltatások biztosítása:

(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából - különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési
problémák - nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről
gondoskodni.

(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

a) a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött
időtartama - vagy az akadályoztatás megszűnéséig - egy másik ugyanazon, vagy magasabb
kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő
szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

b) igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a
vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.

(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz,
illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos
kártérítési igénnyel nem léphet fel.

10. A vendég jogai:

(a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely azon
létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a
speciális feltételek hatálya alá.

(b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A
szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszanen szóban előterjesztett
és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a
vendégnek érdemi választ ad.

11. A vendég kötelezettségei:

(a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a
szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
(b) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges
adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei
tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz
szükségesek.

12. A vendég kártérítési felelőssége:

(a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy
elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó
személyek okoznak.

(b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését
közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

13. A szolgáltató jogai:

(a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások
díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései
biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba magával
vitt.

14. A szolgáltató kötelezettségei:

(a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes
előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

(b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez

15. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely az apartmanon belül, a
maga hibájából következett be.

(b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató
alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat
a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

(c) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az apartmanon belül kijelöljön olyan helye(ke)t
ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A
szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a
felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

(d) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a
szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.

(e) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és
elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.

(f) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi aparatmanár összegének
legfeljebb ötszöröse.

16. Titoktartás:

(a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az
adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a
vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

17. Vis maior:

(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk,
stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis
maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok
vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt
megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és
az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

18. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

(a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013.
évi V. törvény - rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő
felek az Egri Városi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában
a Heves Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kiegészítés:

1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt
felsorolt feltételeket.

2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt
minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem
kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül
nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor
változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat
részben vagy egészben megszüntesse.

3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy
hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek
kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen
döntés a Felhasználó saját felelőssége.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen
információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó
semmiféle veszteségért vagy kárért.

5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik,
vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes
lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen
állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen
megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből,
számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti
kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő
kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül
hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton
bocsátották volna rendelkezésére.

8. Szerzői jog

8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok
elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs
anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen
reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl
kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal
tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása,
illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt
információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak
nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés
nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására
jutott jogsértéssel szemben fellép.

9. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

Adatkezelés (GDPR)

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Kedves Vendégeink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a foglaláshoz bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adataiknak
a megadása szükséges a foglalás sikerességéhez.
Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a honlapon általa
kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a
személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes
adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a
jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változik
2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai
Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban:
GDPR).

A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi
tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

I.
Alapfogalmak
személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele
kapcsolatba hozható információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
érintett: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és
bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása,
átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy
egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy
összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét
és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás
véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai
beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott
összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását
egyértelműen jelzi.
kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az
abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Adatkezelő neve: Eve?
Adatkezelő elérhetősége:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

III.
Adatkezelés célja
Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli:
Elsődlegesen a szálláshelyekre történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben
részletezett személyes adatait megadni.
Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról történő számla kiállításához.
A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása,
annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges
tudnia, arról tájékoztatni tudjuk.

IV.
Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelő a vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:
A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés
teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.
A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési
kötelezettség.
A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az
adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről
megfelelően tájékoztatni tudjuk.
A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének
felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni
köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az
azzal kapcsolatos jogaikról.

V.
A kezelt adatok köre
Adatkezelő honlapján működő online foglalási felület igénybevétele külön regisztrációhoz nem
kötött, azonban a foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
Név (családi és utónév),
Telefonszám,
E-mail cím,
Számlázási cím.

VI.
Az adatkezelés időtartama
Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának
megadásától kezdődik és a Vendégnek a Vendégházból történő távozását követően törlésre kerül.
A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8
(nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

VII.
Adatbiztonság
Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes
adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
Az adatkezelő honlapján keresztül működő foglalási rendszer egy külső védett tárhely szolgáltatónál
került elhelyezésre, amely tárhelyen kezelt adatokhoz a szolgáltató nem férhet hozzá. Adatkezelő
munkafolyamatait jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen végzi.

VIII.
A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt
adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak
kiegészítését.
Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi
kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése
jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt,
illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban
foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen
hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a
visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos
érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem
használhatják.
A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges
intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét
követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.
Jogérvényesítés:
A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az I. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt
rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.
Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy –
választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet
arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.

crossmenu